Trần Đại Nghĩa - Trần Ty Na

Họ và tên nạn nhân: Bà Hoàng Thị Thê, con Trần Đức Nghĩa, con Trần Thị Ty Na.

Địa chỉ: Tổ 16 P. Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Hoàn cảnh gia đình và tình trạng bệnh tật:

Gia đình khó khăn, có 02 con bị ảnh hưởng chất độc da cam, 1 nằm liệt 1 chỗ và 1 bị tâm thần,  bố tham gia kháng chiến.

Các bài viết khác trong danh mục này: