QUẬN HỘI THANH KHÊ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2021 - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Sáng ngày 09/12/2021 Hội NNCĐ Da Cam Quận Thanh Khê tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có Ông Trà Thanh Lành - Phó Chủ tịch Thành Hội, cùng các đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận Thanh Khê, các chi Hội trưởng, uỷ viên BCH các phường. Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động Quận Hội năm 2021 với những kết quả đáng phấn khởi, mặc dù do tình hình dịch bệnh Covid -19 hết sức phức tạp, nhưng Quận hội Thanh Khê đã chủ động tham mưu cho quận uỷ,  UBND ban hành nhiều văn bản hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân,  nhất là hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam  10/8, nhằm đêm lại hiệu quả thiết thực để giúp đỡ nạn nhân da cam có thêm điều kiện cuộc sống hơn.  Tại Hội nghị Thành hội đã ghi nhận và đánh giá cao  những thành tích đạt được của Quận Hội Thanh Khê trong năm 2021 và mong muốn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để phấn đấu hơn nữa trong năm 2022, tập trung vận động nguồn lực để chăm lo Tết cho nạn nhân da cam được đầm ấm và vượt qua đại dịch covid -19, tại Hội nghị các đơn vị Chi Hội các phường đã ký kết giao ước thi đua năm 2022 và quận Hội đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác vận động giúp đỡ nạn nhân da can trên địa bàn quận.

Ông Trà Thanh Lành - phó chủ tịch Thành Hội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

ký kết giao ước thi đua các Chi Hội các phường trên địa bàn Quận Thanh Khê

Quận Hội Thanh Khê tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích giúp đỡ nạn nhân da cam

BAN TUYÊN TRUYỀN VAVA ĐÀ NẴNG